หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > การแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
การแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

admin per
2018-11-14 23:14:28

การแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดแสดงโดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา