หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > นักศึกษาสร้างชื่อเสียง รายการ i can see your voice thailand
นักศึกษาสร้างชื่อเสียง รายการ i can see your voice thailand

admin per
2019-06-03 02:50:50


นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ไทย นายกรภณัฐ กัณฑษา ได้เข้าร่วมรายการ I can see your voice thailand ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง