หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > โครงการนาฏศิลป์เพื่อชุมชน เดือนพฤศจิกายน
โครงการนาฏศิลป์เพื่อชุมชน เดือนพฤศจิกายน

admin per
2019-01-25 00:31:48

โครงการนาฏศิลป์เพื่อชุมชน เปิดสอนนาฏศิลป์ไทย สำหรับผู้สนใจ ทุกวันเสาร์ 9.00-12.00 น. ณ ชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา