หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3
ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3

admin per
2019-06-04 01:27:49

ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 สาขานาฏศิลป์ไทย เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3 โดยนำเสนอการแสดงสร้างสรรค์ชุด ฮิจรา