หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย
สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย

admin per
2019-01-24 19:07:34

สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย

(การรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ Portfolio รอบ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์)