หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการประชุม/อบรม > การสัมมนาเรื่อง ผกาวลี ตำนานละครของไทย
การสัมมนาเรื่อง ผกาวลี ตำนานละครของไทย

admin per
2019-01-24 17:39:01

การสัมมนาเรื่อง ผกาวลี ตำนานละครของไทย จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นาฏศิลป์ไทย สวนสุนันทา ถือเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รายวิชาสัมมนาศิลปะการแสดง