หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > เล่ละเวง
เล่ละเวง

admin per
2019-06-03 02:50:23

“เล่ห์ละเวง” ละครพันทางที่บอกเล่าเรื่องราวของนางละเวงแบบเวอร์ชั่น 2019 

วิจัยการแสสดง : สร้างสรรค์งานวิจัยในสาขาศิลปะการแสดงไทยร่วมสมัย (ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ พรรัตน์ ดำรุง PTA5980010.)  

กำกับการแสดงโดย ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร 

ตีความและดัดแปลงบท โดย ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์