หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > นักศึกษาชั้นปี่ที่4 เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้
นักศึกษาชั้นปี่ที่4 เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้

admin per
2019-01-25 01:00:36

นักศึกษาชั้นปี่ที่4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับเกียรติจากผู้ใหญ่ของทางช่องโมเดิร์นไนน์ MCOT ทางช่อง 9  ให้ไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้ นำเสนอให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความงดงามเข้มขลังของโนราในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยนำส่วนหนึ่งของการแสดงชุด "โนราบูชาธาตุ" ที่กำลังจะพัฒนาเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา แสดงร่วมกับคณะโนราสมชัย ดาวรุ่ง จ.สุราษฎร์ธานี