หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี

admin per
2019-06-04 01:57:31

เข้าร่วมแสดงในการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-เกาหลีครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ฝึกซ้อมการแสดงและนำทีมนักศึกษาสาขานาฏศิลป์ไทยชั้นปีที่ 2 โดย อาจารย์วุฒิชัย  ค้าทวี

On February 21, 2019, Ajarn Whutthichai  Khathawi, a lecturer of Thai Dance Department brought the 2nd year students in Thai Dance Department to perform Fon-Khan-Dok and Ram Si-nuan
in the 1st Thai-Korean Art and Culture Exchange on 21 February 2019 at Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University.