หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > การแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-เกาหลีครั้งที่ 1
การแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-เกาหลีครั้งที่ 1

admin per
2019-06-04 01:40:44

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์รติพัทธ์ ศิริพงษ์ ฝึกซ้อมการแสดงและนำทีมนักศึกษาสาขานาฏศิลป์ไทยชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมแสดงในการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-เกาหลีครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 21