หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ได้เรียนเชิญวิทยากรในการสอน “นาฏศิลป์ร่วมสมัย“
ได้เรียนเชิญวิทยากรในการสอน “นาฏศิลป์ร่วมสมัย“

admin per
2019-01-24 20:55:29

ได้เรียนเชิญวิทยากรในการสอน “นาฏศิลป์ร่วมสมัย“ ครูวีระพงษ์ ดรละคร เพื่อร่วมบรรยายพิเศษ ในการสอนพื้นฐานทางนาฏศิลป์ร่วมสมัย แชร์ประสบการณ์และกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ และให้นักศึกษาสร้างงานร่วมกันด้วยตัวเองจากจากการสอน ทั้งการคิด ร่วมแสดง ออกแบบรูปแบบงานรวมไปถึงการโปรโมทงานอีกด้วย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน