หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > โครงการนาฏศิลป์เพื่อชุมชนเดือนธันวาคม
โครงการนาฏศิลป์เพื่อชุมชนเดือนธันวาคม

admin per
2019-01-24 21:46:15

โครงการนาฏศิลป์เพื่อชุมชนเดือนธันวาคม ร่วมสอนชาวต่างชาติที่มาร่วมงาน The first project of next year 2019 เป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันสวยงามให้กับชาวต่างชาติ