หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > โครงการนาฏศิลป์เพื่อชมชุน ประจำวันที่ 13 กรกฏาคม 2562
โครงการนาฏศิลป์เพื่อชมชุน ประจำวันที่ 13 กรกฏาคม 2562

admin per
2019-07-13 09:55:22

โครงการนาฏศิลป์เพื่อชุมชน ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ เปิดโครงการให้ผู้คนในชุมชนที่สนใจทางด้านนาฏศิลป์ไทย สามารถเข้ามาฝึกหัดและเรียนรำได้ทุกวันเสาร์