หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ตัวแทนจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) เดินทางไปเมืองหนานหนิง ประเทศจีน
ตัวแทนจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) เดินทางไปเมืองหนานหนิง ประเทศจีน

admin per
2019-01-24 19:42:02

ตัวแทนจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) และสาขาวิชาดนตรีไทย ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังออกเดินทางไปเมืองหนานหนิง ประเทศจีน เพื่อแสดงดนตรี-นาฏศิลป์และบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ในโอกาสงานปีใหม่ของจีน