หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > โครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานด้านศิลปกรรมศาสตร์แก่เยาวชน
โครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานด้านศิลปกรรมศาสตร์แก่เยาวชน

admin per
2019-01-24 18:45:37

โครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานด้านศิลปกรรมศาสตร์แก่เยาวชน หัวข้อ “พื้นฐานนาฏศิลป์สร้างสรรค์” โดย อาจารย์รติพัทธ์ ศิริพงษ์ วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา