หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > การสอบมาตรฐานศิลปิน 2561
การสอบมาตรฐานศิลปิน 2561

admin per
2019-01-24 20:02:38

การสอบมาตราฐานศิลปิน 2561 นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ โรงละคร ชั้น๒ คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา