หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ฟ้อนอวยพร เพื่อต้อนรับคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฟ้อนอวยพร เพื่อต้อนรับคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

admin per
2019-06-03 02:56:33

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
สาขานาฏศิลป์ไทยจัดการแสดงชุด ฟ้อนอวยพร
เพื่อต้อนรับคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#เมื่อบ้านเรามีงาน
#นาฏศิลป์สวนสุนันทา
#เรื่องดีดีที่ต้องแชร์