หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ซ้อมเต้นก่อนการแสดงในค่ำวันนี้
ซ้อมเต้นก่อนการแสดงในค่ำวันนี้ ... ❤️#JerashArtAndCultureFestival ...
2020-05-30 16:54:16
บรรยากาศการซ้อม
บรรยากาศการซ้อม ...
2020-05-30 16:43:19
งานเลี้ยงต้อนรับคณะนาฏศิลป์ไทย
งานเลี้ยงต้อนรับคณะนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสถานฑูตไทยในกรุงจอร์แดน ...
2020-05-30 16:36:41
นาฏศิลป์ไทยสวนสุนันทากำลังเดินทางไปแสดงนาฏศิลป์ไทยที่ Jordan
วันนี้ นาฏศิลป์ไทยสวนสุนันทากำลังเดินทางไปแสดงนาฏศิลป์ไทยที่ Jordan กับงานเทศกาลใหญ่แห่งปี Jerash Fe ...
2020-05-30 16:54:52
ภาพแสดงบรรยากาศการแสดงซ้อมของสาขานาฏศิลป์ไทย
ภาพแสดงบรรยากาศการแสดงซ้อมของสาขานาฏศิลป์ไทย  ซึ่งเตรียมพร้อมที่จะแสดงที่จอร์แดนในเทศกาล Jerash ...
2020-05-30 16:26:55
แสดงชุด รำอวยพร เพื่อต้อนรับคณะคู่สมรสคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย
ในวันที่ 12 กรกฎาคม สาขานาฏศิลป์ไทยจัดการแสดงชุด รำอวยพร เพื่อต้อนรับคณะคู่สมรสคณะทูตต่างประเทศประจำ ...
2019-07-13 10:06:42
โครงการนาฏศิลป์เพื่อชมชุน ประจำวันที่ 13 กรกฏาคม 2562
โครงการนาฏศิลป์เพื่อชุมชน ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ เปิดโครงการ ...
2019-07-13 09:55:22
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี
เข้าร่วมแสดงในการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-เกาหลีครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 25 ...
2019-06-04 01:57:31
การแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-เกาหลีครั้งที่ 1
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์รติพัทธ์ ศิริพงษ์ ฝึกซ้อมการแสดงและนำทีมนักศึกษาสาขานาฏศิลป์ไทยชั้น ...
2019-06-04 01:40:44
ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3
ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 สาขานาฏศิลป์ไทย เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดั ...
2019-06-04 01:27:49
ข่าวย้อนหลัง