หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

โครงการนาฏศิลป์เพื่อชุมชน
โครงการนาฏศิลป์เพื่อชุมชน เปิดสอนนาฏศิลป์ไทย สำหรับผู้สนใจ ทุกวันเสาร์ 9.00-12.00 น. ณ ชั้น 4 คณะศิล ...
2018-11-14 23:51:36
นาฏยสร้างสรรค์
นาฏยสร้างสรรค์ 20 ตุลาคม 2561 13.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ ...
2018-11-14 23:46:33
การแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
การแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ มหาวิทย ...
2018-11-14 23:14:28
การแสดงสักการะพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
การแสดงสักการะพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ มหา ...
2018-11-14 23:09:18
การประชุมวิชาการนานาชาติ 80 ปี สวนสุนันทา
การประชุมวิชาการนานาชาติ 80 ปี สวนสุนันทา กลุ่มศิลปะและการออกแบบ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาว ...
2018-11-14 22:42:13
ซ้อมการแสดงพิธีเปิด Open house SSRU 2018
ซ้อมการแสดงพิธีเปิด Open house SSRU 2018 ...
2018-11-14 16:47:03
การแสดงเปิดงาน Open house SSRU 2018 ชุด ฮิจรา
การแสดงประชาสัมพันธ์สาขาวิชา Open house SSRU 2018 ชุด ฮิจรา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมส ...
2018-11-14 23:34:35
การแสดงเปิด Open house SSRU 2018 ชุด ฮิจรา
การแสดงพิธีเปิด Open house SSRU 2018 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ชั้น 4 สวนสุขภาพและกีกีฬา มหาวิท ...
2018-11-14 23:33:13
การแสดงซัดซาตรีอวยพร ในพิธีเปิดงาน 80ปี สวนสุนันทา
การแสดงซัดซาตรีอวยพร ในพิธีเปิดงาน 80 year’s SSRU เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมสุนัน ...
2018-11-14 16:12:31
การแสดงรำโคม ในการแสดงละครใต้ร่มพระบารมี 80 ปี สวนสุนันทา
การแสดงรำโคม ในการแสดงละครใต้ร่มพระบารมี 80 ปี สวนสุนันทา เมื่อวันที่ 8 -11 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทย ...
2018-11-14 15:40:32
ข่าวย้อนหลัง