หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

แสดงชุด รำอวยพร เพื่อต้อนรับคณะคู่สมรสคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย
ในวันที่ 12 กรกฎาคม สาขานาฏศิลป์ไทยจัดการแสดงชุด รำอวยพร เพื่อต้อนรับคณะคู่สมรสคณะทูตต่างประเทศประจำ ...
2019-07-13 10:06:42
โครงการนาฏศิลป์เพื่อชมชุน ประจำวันที่ 13 กรกฏาคม 2562
โครงการนาฏศิลป์เพื่อชุมชน ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ เปิดโครงการ ...
2019-07-13 09:55:22
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี
เข้าร่วมแสดงในการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-เกาหลีครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 25 ...
2019-06-04 01:57:31
การแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-เกาหลีครั้งที่ 1
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์รติพัทธ์ ศิริพงษ์ ฝึกซ้อมการแสดงและนำทีมนักศึกษาสาขานาฏศิลป์ไทยชั้น ...
2019-06-04 01:40:44
ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3
ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 สาขานาฏศิลป์ไทย เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดั ...
2019-06-04 01:27:49
ประเพณีสงกรานต์
สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)จัดงานรดน้ำขอพรครูอาจารย์ เพื่อสืบสานประเพณีไทย บรรยากาศเปี่ยมไปด ...
2019-06-04 01:20:49
งานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 สาขานาฏศิลป์ไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4โดยน ...
2019-06-03 03:04:58
ฟ้อนอวยพร เพื่อต้อนรับคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562สาขานาฏศิลป์ไทยจัดการแสดงชุด ฟ้อนอวยพรเพื่อต้อนรับคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุ ...
2019-06-03 02:56:33
เล่ละเวง
“เล่ห์ละเวง” ละครพันทางที่บอกเล่าเรื่องราวของนางละเวงแบบเวอร์ชั่น 2019 วิจัยการแสสด ...
2019-06-03 02:50:23
ไหว้ครูประจำปี 2561
พิธีไหว้ครูของสาขาวิชาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย ...
2019-01-25 01:17:20
ข่าวย้อนหลัง