หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการประชุม/อบรม
ข่าว โครงการประชุม/อบรม

นาฏศิลป์ไทยสวนสุนันทากำลังเดินทางไปแสดงนาฏศิลป์ไทยที่ Jordan
วันนี้ นาฏศิลป์ไทยสวนสุนันทากำลังเดินทางไปแสดงนาฏศิลป์ไทยที่ Jordan กับงานเทศกาลใหญ่แห่งปี Jerash Fe ...
2020-05-30 16:54:52
การสัมมนาเรื่อง ผกาวลี ตำนานละครของไทย
การสัมมนาเรื่อง ผกาวลี ตำนานละครของไทย จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นาฏศิลป์ไทย สวนสุนันทา ถือเป็นผลสัม ...
2019-01-24 17:39:01
ข่าวย้อนหลัง