หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > การสร้างละครพันทางยุคหลังจากรีตนิยม เรื่อง เล่ห์ละเวง
การสร้างละครพันทางยุคหลังจากรีตนิยม เรื่อง เล่ห์ละเวง

admin per
15 พ.ค. 62 - 1 ม.ค. 43

การสร้างละครพันทางยุคหลังจากรีตนิยม

เรื่อง เล่ห์ละเวง

กำกับการแสดง

ผกามาศ จิรจารุภัทร


วันพฤหัสบดี ที่ 30 พ.ค. 2562 

รอบการแสดง

14.00 น. และ 18.00 น.

ณ โรงละคร ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 


มีเสวนาหลังจบการแสดงทุกรอบ 

#เข้าชมฟรี 

สำรองที่นั่งติดต่อ 

085-0877187 และ 081-9305716

#ที่นั่งมีจำนวนจำกัด 

#เล่ห์ละเวง #นาฏศิลป์สวนสุนันทา 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา