หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > ร่วมรับชมการแสดงร่วมสมัยเชิงบูรณาการ
ร่วมรับชมการแสดงร่วมสมัยเชิงบูรณาการ

admin per
17 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 43

ร่วมรับชมการแสดงร่วมสมัยเชิงบูรณาการ รายวิชานาฏศิลป์ร่วมสมัย อาจารย์วีระพงษ์ ดรละคร

ทางแฟนเพจ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561

https://www.facebook.com/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%9960-1293281987481393/?modal=admin_todo_tour