หน้าหลัก > กิจกรรม

สอบมาตรฐานศิลปิน
การสอบมาตราฐานศิลปิน ๖๑นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่๔สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสต ...
1 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 43
อบรมเสริมทักษะศิลป์
อบรมเสริมทักษะศิลป์ คอร์ส พื้นฐานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ...
1 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 43
ร่วมรับชมการแสดงร่วมสมัยเชิงบูรณาการ
ร่วมรับชมการแสดงร่วมสมัยเชิงบูรณาการ รายวิชานาฏศิลป์ร่วมสมัย อาจารย์วีระพงษ์ ดรละครทางแฟนเพจ ในวันที ...
17 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 43
ละครนอก เรื่อง พิกุลทอง ตอน เทวีชะนีป่า
ละครนอก เรื่อง พิกุลทอง ตอน เทวีชะนีป่า????????การแสดงเบิกโรง ชุด รฤกหวน สวนสุนันทา????การแสดงชุด ฮี ...
19 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 43
การสร้างละครพันทางยุคหลังจากรีตนิยม เรื่อง เล่ห์ละเวง
การสร้างละครพันทางยุคหลังจากรีตนิยมเรื่อง เล่ห์ละเวงกำกับการแสดงผกามาศ จิรจารุภัทรวันพฤหัสบดี ที่ 30 ...
15 พ.ค. 62 - 1 ม.ค. 43
เปิดขายบัตรวิพิธทัศนา62 เรื่องแก้วหน้าม้า
มาจองบัตรเร็ว ????????เปิดขายบัตรวิพิธทัศนา62 เรื่องแก้วหน้าม้า ตอนเข้าวัง ของนักศึกษาชั้นปีที่ ...
12 มิ.ย. 62 - 6 พ.ค. 43
ผลงานวิพิธทัศนา62
????ประกาศ ผลงานวิพิธทัศนา62 ของนักศึกษาชั้นปีที่3 ใกล้ถึงวันแสดงแล้ว เชิญชวนทุกท่านเตรียมตัว เตรียม ...
16 มิ.ย. 62 - 10 ก.พ. 43
กิจกรรมย้อนหลัง