หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ทั่วไป > การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ประเภทความสามารถพิเศษ (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2562
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ประเภทความสามารถพิเศษ (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2562

admin per
2019-01-24 20:08:07

รับสมัครทาง Internet ที่ admission.ssru.ac.th 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 

การำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่สอบ admission.ssru.ac.th 28 มีนาคม 2562 

สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง (ดูรายละเอียดห้องสอบที่ admission.ssru.ac.th) 4 เมษายน 2562 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ที่ admission.ssru.ac.th 24 เมษายน 2562

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House (ระบบ TCAS) 24 - 25 เมษายน 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ admission.ssru.ac.th 27 เมษายน 2562 

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษา ที่ http://www.reg.ssru.ac.th 28 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2562

 รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมเข้าศึกษา 23 - 24 พฤษภาคม 2562

 คุณสมบัติเฉพาะ

    ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้าน นาฏศิลป์ไทย เช่น รำแม่บทเล็ก การแสดง พื้นเมือง รำเดี่ยว รำคู่ ระบำแบบมาตรฐาน และ ระบำเบ็ดเตล็ดชุดต่างๆ   มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ และมีคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง เช่น แต่งหน้า แต่งกายเพื่อการแสดง เป็นต้น