หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ทั่วไป > สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย
สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย

admin per
2019-01-24 21:01:06

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามที่เว็บประกาศ สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย ในวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา