หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > การแสดงสักการะพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
การแสดงสักการะพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

admin per
2018-11-14 23:09:18

การแสดงสักการะพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดแสดงโดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท