หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมนักศึกษา > โหยะย่อนน้อมนบครู
โหยะย่อนน้อมนบครู

admin per
2018-06-20 10:49:44
สาขาวิชาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทยนำโดย อาจารย์ ดร. ผกามาศ จิรจารุภัทร อาจารย์รติพัทธ์ ศิริพงษ์ และนายรัฐศาสตร์ มลาศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอผลงานการแสดงชุด โหยะย่อนน้อมนบครูในงานนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ #สร้างความม่วนซื่นให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก