หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > การแสดงประชาสัมพันธ์สาขาวิชา Open house SSRU 2018
การแสดงประชาสัมพันธ์สาขาวิชา Open house SSRU 2018

admin per
2019-01-25 00:25:11

  • การแสดงประชาสัมพันธ์สาขาวิชา Open house SSRU 2018 ชุด ฮิจรา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดแสดงโดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา