หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมสาขาวิชาฯ > ขอเชิญชม นาฏยสร้างสรรค์
ขอเชิญชม นาฏยสร้างสรรค์

admin per
20 ต.ค. 61
โรงละครแห่งชาติ

????ขอเชิญชม นาฏยสร้างสรรค์ 

โดยนักศึกษาชั้นปีที่4 

สาขาวิชา ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

????ณ โรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

????ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ 2561 เวลา 13:00น. 

????ชมฟรี!!!!!

ติดต่อสำรองจองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ คุณอินธุอร 086-0555741